0 items
€ 0,00
Privacyverklaring

Om als gemeente en OCMW een goede dienstverlening aan te bieden, werken wij veel met persoonsgegevens. Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met jouw persoonsgegevens. De Europese privacywetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, ook wel AVG of GDPR) verplicht ons daar ook toe.

Doeleinden en verwerkingsgronden

Wij gebruiken jouw gegevens enkel als we er een duidelijk en gerechtvaardigd doel

voor hebben vastgelegd. Dat kan enkel:

  • om een wettelijke verplichting na te komen
  • voor de goede vervulling van een gemeentelijke taak
  • wanneer je daarvoor toestemming hebt gegeven
  • voor de uitvoering van een overeenkomst met jou
  • om een ernstige bedreiging voor jouw gezondheid te bestrijden.

Proportionaliteit

We vragen enkel de strikt noodzakelijke gegevens op en springen er zorgvuldig mee om. Dat betekent dat onze medewerkers er discreet mee omgaan, controleren of ze volledig en correct zijn en instaan voor de beveiliging ervan.

Doorgifte

We geven je gegevens niet door aan andere partijen, tenzij er daarvoor een wettelijke basis is. De organisatie geeft alleen je gegevens door aan een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER) of een internationale organisatie op grond van afspraken goedgekeurd door de Europese Commissie.

Openbaarheid

Via de wetgeving over openbaarheid van bestuur kunnen derden een verzoek om informatie indienen bij de organisatie. Daarbij worden jouw gegevens in principe niet vrijgegeven. In elk geval wordt het verzoek altijd getoetst aan de privacywetgeving.

Bewaring

We bewaren je gegevens niet langer dan nodig voor de uitvoering van onze taak, rekening houdend met de archiefwetgeving. Eén van onze taken is het bijhouden van statistieken. Daarbij worden jouw gegevens steeds geanonimiseerd.

Rechten

Volgens de privacywetgeving heb je volgende rechten:

  • recht op informatie en inzage: je mag weten of we gegevens van je hebben, welke dat zijn, op welke manier ze worden gebruikt en je kan er verder toelichting over krijgen
  • recht op correctie: als je gegevens niet kloppen, mag je ons vragen om ze aan te passen.
  • recht op bezwaar: je mag bezwaar maken tegen het gebruik van jouw gegevens en we zullen er gehoor aan geven, tenzij er er gerechtvaardigde gronden zijn
  • recht om vergeten te worden: je mag ons in principe vragen je gegevens te verwijderen, maar als overheid mogen wij daar in de meeste gevallen geen gevolg aan geven

Zolang één van de bovenstaande niet opgelost is, mag je ons vragen je gegevens tijdelijk niet meer te gebruiken.

Je kunt je rechten uitoefenen door ons te contacteren via de contactgegevens die je onderaan deze pagina vindt. Je zal altijd je identiteit moeten aantonen. Wij laten binnen de maand weten wat er met je verzoek zal gebeuren.

Profilering

Wij maken geen gebruik van profilering.

Big data en tracking

Wij maken geen gebruik van big data en tracking.

Contactgegevens

Heb je vragen, opmerkingen of klachten, laat het ons dan weten. Dat kan per e-mail naar info@tervuren.be of per brief naar:

Gemeente en OCMW Tervuren
Markt 7a
3080 Tervuren

Daarnaast heb je het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit op commission@privacycommission.be of https://www.privacycommission.be/nl.