0 items
€ 0,00
Verkoopsvoorwaarden

VERKOOPSVOORWAARDEN  GEMEENTE TERVUREN EN AGB BEXIT

Algemene bepalingen

Artikel 1 – hoedanigheid

Het Autonoom Gemeentebedrijf Bexit en het gemeentebestuur Tervuren hebben verschillende online verkoopkanalen. De gemeente Tervuren of zijn AGB handelen als organisator voor de eigen activiteiten, cursussen, evenementen en voorstellingen. De gemeente Tervuren of zijn AGB kunnen ook handelen als dienstverlener voor externe organisatoren van activiteiten en evenementen. Ze kan hierdoor nooit verantwoordelijk worden gesteld voor veranderingen door de externe organisatoren van data, plaats, prijs of annulering van hun activiteiten of evenementen.

Artikel 2 – betalingswijze

Artikelen geboekt via deze online verkoopkanalen kunnen worden betaald via debetkaarten (o.a. Maestro) en kredietkaarten (o.a. Mastercard, Visa of American Express).

Artikel 3 – kosten online kanalen

Er worden geen administratieve kosten aangerekend voor een betalingstransactie.

Artikel 4 – terugbetaling

1. TICKETS

Uitgezonderd bijzondere voorwaarden bepaald in de wet worden tickets niet omgeruild of terugbetaald.

Indien er onvoldoende belangstelling is of bij annulering door het gezelschap, kan een voorstelling worden geannuleerd. Als de gemeente of het AGB zelf een voorstelling of activiteit annuleert, wordt het betaalde bedrag terugbetaald. Je wordt dan gecontacteerd door de gemeente.

2. ACTIVITEITEN & CURSUSSEN

Uitgezonderd bijzondere voorwaarden bepaald in de wet, worden activiteiten en cursussen niet omgeruild of terugbetaald, tenzij:

- bij ziekte (bewijs met medisch attest);

- bij een overlijden in de familie.

Indien er onvoldoende belangstelling is, kan een activiteit of cursus worden geannuleerd. Als de gemeente zelf een activiteit of cursus annuleert, wordt het betaalde bedrag terugbetaald. Je wordt dan gecontacteerd door de gemeente.

Artikel 5 – e-tickets / inschrijvingsbewijzen

Na de betalingsbevestiging ontvang je de e-tickets of het inschrijvingsbewijs per e-mail. Je vindt ze in bijlage in pdf-formaat. Je e-tickets zijn voorzien van een barcode om misbruik tegen te gaan. Verlies van of andere problemen met e-tickets of inschrijvingsbewijzen moet je ten laatste de dag VOOR het evenement melden.

Artikel 6 – fiscaal aftrekbaar

Betalende activiteiten voor kinderen onder de 12 jaar zijn fiscaal aftrekbaar als ze worden aanzien als een  opvangdag. Deze uitgaven moeten worden verantwoord via bewijsstukken die bij de belastingaangifte moeten worden gevoegd. Wij bezorgen één keer per jaar voor alle dagen dat het kind aan zo’n activiteit heeft deelgenomen, een fiscaal attest.

Artikel 7 – misbruik

De kopers van producten uit de online kanalen van de gemeente Tervuren of zijn AGB mogen deze niet doorverkopen aan woekerprijzen. Een woekerprijs is elke prijs boven de officiële verkoopprijs vastgelegd door de gemeente Tervuren of zijn AGB. Als producten toch worden doorverkocht aan woekerprijzen, dan loopt de koper het risico de toegang tot de bewuste activiteit te worden ontzegd.

Artikel 8 – persoonsgegevens

De informatie die door de gemeente Tervuren of het AGB  op het moment van de reservering wordt verzameld, kan voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt. Die gegevens worden nooit aan derden doorgegeven. De door jou opgegeven persoonsgegevens worden eveneens bijgehouden om interne controles te kunnen uitvoeren.

Wettelijke bepalingen

Artikel 9

Zoals voorzien door de wet beschikt een koper na ontvangst van de tickets over een periode van zeven werkdagen om de aankoop te annuleren of een fout in de bestelling door te geven. De koper kan dit uitsluitend melden voor het evenement heeft plaatsgevonden. In geval van annulering behoudt de gemeente of het AGB zich het recht om aan de koper de administratieve kosten en/of reservatiekosten terug te eisen.

Artikel 10

De natuurlijke of niet-natuurlijke persoon die de reservering maakt, wordt beschouwd als enige verantwoordelijke voor deze reservering en de betaling ervan.

Artikel 11

Rekening houdende met de wettelijke bepalingen inzake artistiek en industrieel eigendom, zullen alle modellen van tickets, grafische ontwerpen en informaticasoftware die door de gemeente Tervuren werden ontwikkeld, haar enig eigendom blijven en mogen ze in geen enkel geval worden herbruikt of nagemaakt.

Artikel 12

De koper erkent kennis te hebben genomen van de verkoopsvoorwaarden van de onlinekanalen  van de gemeente Tervuren of het AGB en verklaart zich hiermee akkoord. Je geeft je akkoord op het moment van betaling.

Gemeente Tervuren

Markt 7a bus 2

3080 Tervuren

AGB Bexit

Markt 7a bus 1

3080 Tervuren